06/10/2017

Συμμετοχή της IBG στην ΕΈΤ

Συμμετοχή της IBG στην ΕΈΤ

Από την 4/10/2017 η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος συμμετέχει στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) ως Συνδεδεμένο Μέλος.    

< Πίσω στα Νέα μας