Αναλύσεις Εισηγμένων Εταιρειών

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Αναλύσεις / Προϊόντα / Αναλύσεις Εισηγμένων Εταιρειών

Αναλύσεις Εισηγμένων Εταιρειών

Η έκθεση περιλαμβάνει την εκτεταμένη ανάλυση συγκεκριμένης εταιρείας μετά από ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, εταιρικό γεγονός ή εντοπισμό επενδυτικής ευκαιρίας. Αναφορικά με το επιχειρηματικό μοντέλο, στην έκθεση μπορεί να γίνεται εκτενής αναφορά για το στήσιμο της εταιρείας, την τοποθέτησή της στην αγορά κλπ, ενώ γίνεται και ευρεία αναφορά στην αποτίμησή της και στην σύγκρισή της με αντίστοιχες εταιρείες του κλάδου.