Αγαπητοί πελάτες,

Η χρεωστική κάρτα IBG DEBIT MASTERCARD της ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., είναι διαθέσιμη σε όλους τους πελάτες που διατηρούν τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως ιδιωτών.

Η IBG DEBIT MASTERCARD μπορεί να χρησιμοποιηθεί:

Ανάληψη Μετρητών

Για αναλήψεις μετρητών σε όλα τα ΑΤΜ στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ ή με το σήμα MasterCard στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, κάθε μέρα όλο το 24ωρο.

Καθημερινές Αγορές

Για τις καθημερινές σας αγορές, σε κάθε επιχείρηση με το σήμα της MasterCard στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Αγορές μέσω internet

Για τις αγορές σας εξ αποστάσεως μέσω διαδικτύου ή τηλεφώνου.

Χαρακτηριστικά και Πλεονεκτήματα της IBG DEBIT MASTERCARD:

Δωρεάν έκδοση, χωρίς ετήσια συνδρομή.

Τεχνολογία κάρτας Chip & Pin για πρόσθετη ασφάλεια στις συναλλαγές σας.

Άμεση πρόσβαση στα διαθέσιμά σας.

Σύνδεση μέχρι δύο τραπεζικών λογαριασμών διαφορετικού τύπου (ταμιευτηρίου, όψεως ιδιωτών).

Αγορές με χρέωση του διαθέσιμου υπολοίπου του λογαριασμού, χωρίς επιβάρυνση τόκων.

Δύο δωρεάν αναλήψεις, ανά ημερολογιακό μήνα, από το δίκτυο ATMs Τραπεζών στην Ελλάδα με το σήμα ΔΙΑΣ.

Δυνατότητα δωρεάν ενημέρωσης για κάθε συναλλαγή σας μέσω email.

Αντικατάσταση, χωρίς καμία χρέωση, σε περίπτωση ανανέωσης, απώλειας, κλοπής ή φθοράς.

Η IBG DEBIT MASTERCARD μπορεί να έχει διαφορετικό Ημερήσιο Όριο Αγορών και Αναλήψεων. Το Ημερήσιο Όριο Αγορών, είναι το ανώτατο ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά ημέρα, για αγορές σε επιχειρήσεις με το σήμα MasterCard στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, ενώ το Ημερήσιο Όριο Αναλήψεων, είναι το ανώτατο ποσό για αναλήψεις μετρητών ανά ημέρα, από ΑΤΜ στην Ελλάδα μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ ή με το σήμα MasterCard στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.*

Μπορείτε να μεταβάλλετε τα όρια συναλλαγών της χρεωστικής σας κάρτας, σύμφωνα με τις ανάγκες σας μεταβαίνοντας στο Κατάστημα της ΙΒG ή μέσω Phone Banking, τηλεφωνώντας στο 2108173000 (εφόσον είστε συνδρομητής).

* Τα προσφερόμενα από την Τράπεζα, προϊόντα και υπηρεσίες, παρέχονται υπό τους περιορισμούς που τίθενται από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και ιδίως κατά τη διάρκεια ισχύος των επιβαλλόμενων ελέγχων κίνησης κεφαλαίων (capital controls).

Αποκτήστε την κάρτα

Για να αποκτήσετε την κάρτα IBG DEBIT MASTERCARD, εφόσον διατηρείτε τραπεζικό λογαριασμό ταμιευτηρίου ή όψεως ιδιωτών στην IBG,

Επισκεφτείτε το Κεντρικό Κατάστημα της IBG

Ή

Υποβάλετε την αίτησή σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
 • Διαβάστε τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ) (πατήστε εδώ), και εφόσον συμφωνείτε, εκτυπώστε, συμπληρώστε και υπογράψτε** τη Δήλωση που υπάρχει στο τέλος της Σύμβασης.
 • Εκτυπώστε, συμπληρώστε και υπογράψτε** την Αίτηση (πατήστε εδώ).
 • Αποστείλετε τα παραπάνω υπογεγραμμένα έντυπα (τη συμφωνία σας για τους ΓΟΣ και την Αίτηση) στην παρακάτω διεύθυνση:
  ΕΠΕΝΔYTIKH TPAΠEZA ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ 32
  151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ
** Είναι απαραίτητο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή.
Σχετικά με το Τιμολόγιο πατήστε εδώ.