Επενδυτική στρατηγική

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Αναλύσεις / Προϊόντα / Επενδυτική στρατηγική

Επενδυτική στρατηγική

Η έκθεση περιλαμβάνει εκτενή ανάλυση της ελληνικής αγοράς (μακρο), την ανάλυση αγοράς μετοχών και περιγραφή προτεινόμενης επενδυτικής στρατηγικής καθώς και δικαιολόγηση των προτεινόμενων ενεργειών. Η έκθεση είναι τουλάχιστον ετήσια, μπορεί όμως να επικαιροποιηθεί και περισσότερες από μία φορές μέσα στον χρόνο αν κριθεί απαραίτητο.