Διαδικασία Εγγραφής IBG Trader / IBG Trader+

Διαδικασία Εγγραφής IBG Trader / IBG Trader+

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες Συναλλαγών μέσω Internet (IBGtrader) επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.

Τμήμα Συναλλαγών μέσω Internet
e-mail: IBGtrader@ibg.gr
Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου Μαρούσι, 15125
Νέες Εγγραφές         : +30 210 8173350
Τεχνική Υποστήριξη : +30 210 8173500
Fax                              : +30 210 8173101