Άνοιγμα Επενδυτικού Λογαριασμού

Άνοιγμα Επενδυτικού Λογαριασμού

Για να ανοίξετε Επενδυτικό Λογαριασμό στην IBG επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Τμήμα Ανοίγματος Κωδικών 
e-mail:  MiddleOffice@ibg.gr
Τηλ.:+30 210 8173350 
Fax: +30 210 8173101