Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού

Δείτε τα απαιτούμενα έγγραφα πιστοποίησης για το άνοιγμα λογαριασμού. Για να ανοίξετε Τραπεζικό Λογαριασμό στην IBG επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες:

Κεντρικό Κατάστημα 
e-mail:  CentralBranchIBG@ibg.gr
Τηλ.:+30 210 8173000 /+30 210 8173900/ +30 210 8173902 
Fax: +30 210 8173905