Δάνεια (Lombard Loans)

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Private Banking / Προϊόντα /Δάνεια

Δάνεια (Lombard Loans)

Δυνατότητα βραχυπρόθεσμου δανεισμού με ενέχυρο κινητών αξιών.

  • Ανταγωνιστικό επιτόκιο
  • Γρήγορες και ευέλικτες διαδικασίες