Διακρίσεις

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / Διακρίσεις

Διακρίσεις

Με σημαντικότατες διακρίσεις τόσο του τμήματος πωλήσεων όσο και του τμήματος ανάλυσης, η IBG αποτελεί την πρώτη επιλογή για επενδυτικές υπηρεσίες για πληθώρα ξένων και Ελλήνων θεσμικών όσο και ιδιωτών επενδυτών.

 • IBG – Διακρίσεις
 • #1 Greek Equity Sales Team for 2016 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales Team for 2015 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales Team for 2014 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales Team for 2013 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales Team for 2012 (Thomson Extel Surveys)
 • #3 Greek Equity Sales Team for 2010 (Thomson Extel Surveys)

 

 • # 1 Greek Equity Sales Individual for 2016 (Thomson Extel Surveys)
 • # 1 Greek Equity Sales individual for 2015 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales individual for 2014 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales individual for 2013 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales individual for 2012 (Thomson Extel Surveys)
 • #2 Greek Equity Sales individual for 2010 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales individual for 2009 (Thomson Extel Surveys)
 • #2 Greek Equity Sales individual for 2008 (Thomson Extel Surveys)
 • #1 Greek Equity Sales individual for 2007 (Thomson Extel Surveys)

 

 • #3 Greek Equity Research House, 2015 (Thomson Extel Surveys)
 • #3 Greek Equity Research House, 2009 (Thomson Extel Surveys)

 

 • Ranked 3rd broker in Equity market in 2012 (Source: ATHEX)
 • Ranked 1st broker in Equity market in 2007-2011, including affiliate company Marfin CLR (Source: ATHEX)

 

 • Ranked 1st broker in Derivatives market in 2015 (Source: ATHEX)
 • Ranked 1st broker in Derivatives market in 2014 (Source: ATHEX)
 • Ranked 2nd broker in Derivatives market in 2013(Source: ATHEX)
 • Ranked 1st broker in Derivatives market in 2007-2012 (Source: ATHEX)

 

 • #1 Industry Top Picker Banks Developed Europe, 2008 (Source: Starmine, 2008 Annual Survey)
 • #1 Investment Banking Advisor in the Greek market in terms of number of M&A deals (as of December 2012 Source: Mergermarket 2007-2012;cumulative)
 • #1 Investment Banking advisor in the Greek market in terms of number of M&A deals (as of December 2012 Source: Thomson Reuters 2007-2012;cumulative)