Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετόχων

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Ειδική Διαπραγμάτευση / Πεδίο Δραστηριότητας / Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετοχών

Δικαιώματα Προαίρεσης επί Μετόχων

  • ΟΤΕ
  • ALPHA BANK
  • ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
  • ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
  • ΟΠΑΠ
  • ΔΕΗ