Διοικητικό Συμβούλιο

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / Εταιρική Διακυβέρνηση / Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

  Γεώργιος Τανισκίδης - Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  Πέτρος Τζαννετάκης – Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  Δημήτριος Κυπαρίσσης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  Άγγελος Σαπρανίδης - Εκτελεστικό Μέλος 
  Κλεόβουλος Αλεξάνδρου – Ανεξάρτητο, Μη εκτελεστικό Μέλος 
  Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος 
  
Γεώργιος Κυριακός – Ανεξάρτητο, Μη Εκτελεστικό Μέλος