Εγγύηση Επενδύσεων - Συνεγγυητικό Κεφάλαιο

Ενημερωθείτε για το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών (http://www.syneggiitiko.gr/), στο οποίο η Τράπεζα συμμετέχει στο σκέλος κάλυψης Επενδύσεων, πατώντας εδώ