Εγγύηση Καταθέσεων - ΤΕΚΕ

Ενημερωθείτε για το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (www.teke.gr) στο οποίο η Τράπεζα συμμετέχει στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων, πατώντας εδώ