Καταθέσεις

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Private Banking / Προϊόντα /Καταθέσεις

Καταθέσεις

Δυνατότητα για απλά και σύνθετα καταθετικά προϊόντα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

  • Προθεσμιακές καταθέσεις σε όλα τα κύρια νομίσματα
  • Κάρτα αναλήψεων (debit card) της IBG
  • Σύνθετα καταθετικά προϊόντα
  • Μπλοκ επιταγών της IBG