Μετοχές και Παράγωγα

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Private Banking / Προϊόντα / Μετοχές και Παράγωγα

Μετοχές και Παράγωγα

Πρόσβαση σε αγορές και θεματοφυλακή μετοχών και παραγώγων Ελλάδας και εξωτερικού.

  • Πρόσβαση σε watch lists και εξειδικευμένες αναλύσεις
  • Ανταγωνιστική τιμολόγηση
  • Διεθνής θεματοφυλακή
  • Δυναμική αποτίμηση θέσεων
  • Μέλος του European Securities Network (ESN)