IBG (Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.)

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / Παρουσίαση Ομίλου

IBG (Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.)

Η ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (IBG) είναι σήμερα ένα από τα πλέον οικονομικά εύρωστα τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα και μία από τις κορυφαία κεφαλαιοποιημένες τράπεζες στην Ευρώπη. Αποτελεί το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα το οποίο εκτός από την πλήρη τραπεζική άδειά του είναι ταυτόχρονα και ένα από τα κορυφαία μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από την εποχή της ίδρυσής της το έτος 2000, η IBG μετασχηματίστηκε και επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τα έτη 2006 έως 2012 ως πρώτη εταιρία σε όγκο συναλλαγών στον Χρηματιστήριο Αθηνών, έχοντας εξυπηρετήσει πάνω από 250.000 πελατειακούς λογαριασμούς  ιδιωτών, επιχειρήσεων και θεσμικών επενδυτών.

IBG – Ιστορία

Το έτος 2000 ιδρύεται η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος Α.Ε.

Τα έτος 2004 εξαγοράζεται δια συγχωνεύσεως η Marfin Ελληνική Χρηματιστηριακή, από τις μεγαλύτερες Χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα και μέλος του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών από το 1990. Με τη κίνηση αυτή, η IBG αποκτά έναν σημαντικό τομέα επενδυτικών υπηρεσιών και εξειδίκευσης.

Το έτος 2007 ενσωματώνεται, επίσης δια συγχωνεύσεως, η εταιρία επενδυτικού χαρακτήρα Εγνατία Finance, και η θέση της IBG ενισχύεται με επιπλέον μερίδιο αγοράς. Το έτος 2008 ενσωματώνεται η εταιρία Λαϊκή Άτταλος Χρηματιστηριακή και ολοκληρώνεται ο κύκλος ανάπτυξης που οδηγεί στην επικράτηση της IBG στο τομέα παροχής υπηρεσιών επενδυτικών συναλλαγών.

Από το έτος 2012 μέτοχος της IBG παραμένει η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα (Cyprus Popular Bank – CPB). Το έτος 2013, όλες οι εργασίες της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελλάδα μεταφέρονται στη Τράπεζα Πειραιώς, με εξαίρεση την IBG η οποία, λόγω της θέσης και της δυναμικής της, παραμένει ως ανεξάρτητο τραπεζικό και χρηματιστηριακό επενδυτικό ίδρυμα.

Από το 2013, η IBG εξακολουθεί να λειτουργεί αυτόνομα, διεκδικώντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις επενδυτικές υπηρεσίες και παράλληλα αναπτύσσοντας δυναμικά την παροχή πλήρους γκάμας τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

IBG – Προϊόντα και Υπηρεσίες

Η IBG λειτουργεί σαν ένα πολύ-τμηματικό πιστωτικό ίδρυμα με εξειδικευμένο επενδυτικό προσανατολισμό.

Προσφέρει καταθετικά και δανειακά προϊόντα , καθώς και  υπηρεσίες συναλλάγματος, διαχείρισης διαθεσίμων, ανταποκριτικής τραπεζικής και υποστήριξης διεθνούς εμπορίου.

Είναι από τις πρώτες τράπεζες που  εισήγαγε υπηρεσίες Ειδικής Διαπραγμάτευσης Παραγώγων  στην Ελλάδα. Ενεργεί ως Ειδικός Διαπραγματευτής στα περισσότερα Παράγωγα προϊόντα του ΧΑ διατηρώντας ηγετική θέση.

Παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης σε Ελληνικές και Διεθνείς μετοχές, παράγωγα προϊόντα, ομόλογα και αμοιβαία κεφάλαια για όλες τις κατηγορίες επενδυτών. Συγχρόνως είναι η πλέον καταξιωμένη εταιρία εξυπηρέτησης ξένων θεσμικών επενδυτών.

Διαθέτει προϊόντα και υπηρεσίες  Private Banking με εξειδίκευση στη διαχείριση χαρτοφυλακίου, το External Asset Management σε συνεργασία με μεγάλους οίκους του εξωτερικού και την παροχή επενδυτικών συμβουλών.

Η διακριτή μονάδα Investment Banking εξειδικεύεται σε υπηρεσίες αναδιάρθρωσης, εξαγορών και συγχωνεύσεων, εισαγωγών εταιριών σε οργανωμένες αγορές και εκδόσεων εταιρικών ομολόγων. Η υπηρεσία οικονομικών και εταιρικών αναλύσεων της IBG παρέχει αναλύσεις με διεθνή αποδοχή και αναγνώριση.

ΙBG – Συνεργασίες

Η IBG υποστηρίζεται από ένα σύνολο συνεργατών,  με σκοπό την πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο άνω των 35 εταιριών αντιπροσώπων και συνεργατών με παρουσία σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, ενώ είναι μέτοχος των εταιριών Hellenic Capital Partners διαχείρισης κεφαλαίων ειδικού σκοπού, και IBG Capital Management Luxembourg.

Έχει σημαντικές συνεργασίες με μεγάλους επενδυτικούς οίκους του εξωτερικού, όπως Blackrock, Franklin Templeton Investments, Pictet, Scroders, με πρόσβαση και προώθηση της γκάμας επενδυτικών προϊόντων τους.

Τέλος, είναι μέλος του European Securities Network (ESN),  αντιπροσωπεύοντας αποκλειστικά την Ελλάδα σε μια συμμαχία που απαρτίζουν  κορυφαίες επενδυτικές τράπεζες ή/και χρηματιστηριακές εταιρείες  και η οποία  προσφέρει κοινές επενδυτικές υπηρεσίες.

IBG - Ανθρώπινο δυναμικό

Η IBG έχει 180 άτομα προσωπικό, τα μισά περίπου εκ των οποίων απασχολούνται στην εξυπηρέτηση πελατών. Ως εταιρία έχει επιλέξει το προσωποποιημένο μοντέλο εξυπηρέτησης που βασίζεται στη ανάθεση προσωπικών συμβούλων εξυπηρέτησης. Η πλειονότητα του προσωπικού έχει μακροχρόνια εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματιστηριακό χώρο, ενώ ο μέσος χρόνος εργασίας στη Τράπεζα προσεγγίζει τα 10 έτη.

IBG – Τεχνολογία

Η τεχνολογία είναι από τα βασικότερα εργαλεία της μοντέρνας οικονομικής δραστηριότητας. Η IBG επενδύει ετησίως ένα σημαντικό ποσοστό των συνολικών δαπανών της σε έργα τεχνολογικής υποδομής και ανανέωσης συστημάτων, με αποτέλεσμα η ηλικία του εξοπλισμού να είναι μικρότερη της 3ετίας. Παράλληλα, υπάρχει συνεχής ανάπτυξη νέων εφαρμογών, τόσο εσωτερικά από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, όσο και από εξωτερικούς συνεργάτες. Διαθέτει πολλαπλές δικλείδες ασφαλείας για την αδιάλειπτη λειτουργία της και την άμεση επαναφορά από κάθε πιθανή φυσική ή τεχνητή φθορά. Σκοπός της IBG είναι η σταδιακή δυνατότητα εναλλακτικής παροχής του συνόλου των υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων.

IBG – Κοινωνική Ευθύνη

Κεντρικό σημείο της τρέχουσας κρίσης της σύγχρονης Ελληνικής κοινωνίας είναι η ανεργία των νέων ανθρώπων, στους οποίους θα στηριχθεί η μελλοντική ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας.

Η IBG δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επιμόρφωση των νέων επαγγελματιών του χρηματοοικονομικού χώρου και συμμετέχει ενεργά σε κάθε ευκαιρία μαθητείας και πρακτικής άσκησης. Κατά τη τελευταία διετία, πάνω από 20 νέοι άνθρωποι έχουν γνωρίσει από κοντά το δυναμικό χρηματοοικονομικό περιβάλλον, παρακολουθώντας τους ανθρώπους της IBG κατά την εκτέλεση της εργασίας τους. Η απόδειξη της επιτυχίας του προσανατολισμού αυτού είναι το γεγονός ότι σε ικανοποιητικό αριθμό των νέων αυτών ανθρώπων προσφέρθηκαν τελικά θέσεις εργασίας μέσα στην ίδια την IBG.