Σύνδεση στο IBG e-mail σας

Εάν έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ηλεκτρονικά τα αντίγραφα λογαριασμού σας σε λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δημιούργησε για εσάς η IBG (IBG e-mail), συνδεθείτε καταχωρώντας εδώ τα στοιχεία πρόσβασής σας (User Id και Password).  

Εάν εισέρχεστε στην εφαρμογή για πρώτη φορά, θα σας ζητηθεί αλλαγή των αρχικών στοιχείων πρόσβασης (User Id και Password) που σας έχουν δοθεί από την Τράπεζα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε ή ξεχάσατε τα στοιχεία πρόσβασης, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 2108173880.