Θέσεις Εργασίας

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ / Ανθρώπινο Δυναμικό / Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Εργασίας

Εάν ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην Τράπεζά μας, στείλετε μας το βιογραφικό σας σημείωμα.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Αιγιαλείας 32 & Παραδείσου Μαρούσι, 15125

e-mail: HumanResources@ibg.gr

 

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα τηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αξιολογεί και εξετάζει όλα τα βιογραφικά με βάση τις ανάγκες της Εταιρίας ώστε να αξιοποιηθούν σε μελλοντικές συνεργασίες.