Υπηρεσίες Αγοράς Χρήματος

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτική Τραπεζική / Προϊόντα / Υπηρεσίες Αγοράς Χρήματος

Υπηρεσίες Αγοράς Χρήματος

Πλήρης γκάμα χρηματοδοτικών προϊόντων και υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η IBG προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες χρηματοδοτήσεων όπως οι ακόλουθες:

  • Εκδόσεις εταιρικών χρεογράφων (ΚΟΔ, ΜΟΔ, κ.λπ.)
  • Αναχρηματοδότηση δανειακών υποχρεώσεων
  • Χρηματοδότηση επιχειρηματικών συμμετοχών μέσω venture capital funds