Υπηρεσίες Αγοράς Κεφαλαίων

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτική Τραπεζική / Προϊόντα / Υπηρεσίες Αγοράς Κεφαλαίων

Υπηρεσίες Αγοράς Κεφαλαίων

Πολυετής εμπειρία και σημαντική εξειδίκευση σε υπηρεσίες αγοράς κεφαλαίων όπως ενδεικτικά οι ακόλουθες:

  • Πρωτογενής αγορά - Εισαγωγή εταιρειών στο Χ.Α. (IPOs)
  • Δευτερογενής αγορά (αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, έκδοση μετατρέψιμων ομολογιακών δανείων)
  • Δημόσιες Προτάσεις
  • Ιδιωτικές Τοποθετήσεις
  • Υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης
  • Αναδοχές
  • Λοιπές υπηρεσίες που σχετίζονται με υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς