Υπηρεσίες Εταιρικών Αναδιοργανώσεων

ΤΙ KΑΝΟΥΜΕ / Επενδυτική Τραπεζική / Προϊόντα / Υπηρεσίες Εταιρικών Αναδιοργανώσεων

Υπηρεσίες Εταιρικών Αναδιοργανώσεων

IBG παρέχει υπηρεσίες εταιρικής αναδιοργάνωσης σε εταιρείες προσφέροντας ένα πλήρες σχέδιο αναδιάρθρωσης σε λειτουργικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τα παρακάτω:

  • Μελέτη για τη λειτουργική αναδιάρθρωση των εταιρειών
  • Αποτίμηση Εταιρειών
  • Ανεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για τη μείωση του χρηματοδοτικού κόστους